۰
تاریخ انتشار
دوشنبه ۴ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۴۵
کد مطلب : ۹۷۵۰
بازنشر / بمناسبت 8 اردیبهشت ماه سالروز عملیات غرور آفرین بازی دراز

تصاویر / حضور زائران شهدا در یادمان بازی دراز (راهیان نور 1395)

 • تصاویر / حضور زائران شهدا در یادمان بازی دراز (راهیان نور 1395)

  تصاویر / حضور زائران شهدا در یادمان بازی دراز (راهیان نور 1395)

 • تصاویر / حضور زائران شهدا در یادمان بازی دراز (راهیان نور 1395)

  تصاویر / حضور زائران شهدا در یادمان بازی دراز (راهیان نور 1395)

 • تصاویر / حضور زائران شهدا در یادمان بازی دراز (راهیان نور 1395)

  تصاویر / حضور زائران شهدا در یادمان بازی دراز (راهیان نور 1395)

 • تصاویر / حضور زائران شهدا در یادمان بازی دراز (راهیان نور 1395)

  تصاویر / حضور زائران شهدا در یادمان بازی دراز (راهیان نور 1395)

 • تصاویر / حضور زائران شهدا در یادمان بازی دراز (راهیان نور 1395)

  تصاویر / حضور زائران شهدا در یادمان بازی دراز (راهیان نور 1395)

 • تصاویر / حضور زائران شهدا در یادمان بازی دراز (راهیان نور 1395)

  تصاویر / حضور زائران شهدا در یادمان بازی دراز (راهیان نور 1395)

 • تصاویر / حضور زائران شهدا در یادمان بازی دراز (راهیان نور 1395)

  تصاویر / حضور زائران شهدا در یادمان بازی دراز (راهیان نور 1395)

 • تصاویر / حضور زائران شهدا در یادمان بازی دراز (راهیان نور 1395)

  تصاویر / حضور زائران شهدا در یادمان بازی دراز (راهیان نور 1395)

 • تصاویر / حضور زائران شهدا در یادمان بازی دراز (راهیان نور 1395)

  تصاویر / حضور زائران شهدا در یادمان بازی دراز (راهیان نور 1395)

 • تصاویر / حضور زائران شهدا در یادمان بازی دراز (راهیان نور 1395)

  تصاویر / حضور زائران شهدا در یادمان بازی دراز (راهیان نور 1395)

 • تصاویر / حضور زائران شهدا در یادمان بازی دراز (راهیان نور 1395)

  تصاویر / حضور زائران شهدا در یادمان بازی دراز (راهیان نور 1395)

 • تصاویر / حضور زائران شهدا در یادمان بازی دراز (راهیان نور 1395)

  تصاویر / حضور زائران شهدا در یادمان بازی دراز (راهیان نور 1395)

 • تصاویر / حضور زائران شهدا در یادمان بازی دراز (راهیان نور 1395)

  تصاویر / حضور زائران شهدا در یادمان بازی دراز (راهیان نور 1395)

 • تصاویر / حضور زائران شهدا در یادمان بازی دراز (راهیان نور 1395)

  تصاویر / حضور زائران شهدا در یادمان بازی دراز (راهیان نور 1395)

 • تصاویر / حضور زائران شهدا در یادمان بازی دراز (راهیان نور 1395)

  تصاویر / حضور زائران شهدا در یادمان بازی دراز (راهیان نور 1395)

نام شما

آدرس ايميل شما

اردوگاه راهیان نور شهید مسعودیان- جهاد رسانه ای شهید رهبر- انسانی آسمانی از جنس فرشتگان.
یادمان شهدای هویزه- جهاد رسانه شهید رهبر- وقتی به راه افتادم،گروهک ها در مسیر بودند و با پرتاب نارنجک یک به یک کشته شدند، من هم از ترکش های نارنجک بی نصیب نماندم. پا و صورتم مجروح شد و گویا خون در بدنم جریان نداشت ، کفشم پر از خون شده بود.