۰
تاریخ انتشار
چهارشنبه ۷ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۲۵
کد مطلب : ۷۹۹۱

گزارش تصویری/ افتتاح حسینیه یادمان شهدای عملیات مطلع الفجر

 • افتتاح حسینیه یادمان شهدای عملیات مطلع الفجر

  افتتاح حسینیه یادمان شهدای عملیات مطلع الفجر

 • افتتاح حسینیه یادمان شهدای عملیات مطلع الفجر

  افتتاح حسینیه یادمان شهدای عملیات مطلع الفجر

 • افتتاح حسینیه یادمان شهدای عملیات مطلع الفجر

  افتتاح حسینیه یادمان شهدای عملیات مطلع الفجر

 • افتتاح حسینیه یادمان شهدای عملیات مطلع الفجر

  افتتاح حسینیه یادمان شهدای عملیات مطلع الفجر

 • افتتاح حسینیه یادمان شهدای عملیات مطلع الفجر

  افتتاح حسینیه یادمان شهدای عملیات مطلع الفجر

 • افتتاح حسینیه یادمان شهدای عملیات مطلع الفجر

  افتتاح حسینیه یادمان شهدای عملیات مطلع الفجر

 • افتتاح حسینیه یادمان شهدای عملیات مطلع الفجر

  افتتاح حسینیه یادمان شهدای عملیات مطلع الفجر

 • افتتاح حسینیه یادمان شهدای عملیات مطلع الفجر

  افتتاح حسینیه یادمان شهدای عملیات مطلع الفجر

 • افتتاح حسینیه یادمان شهدای عملیات مطلع الفجر

  افتتاح حسینیه یادمان شهدای عملیات مطلع الفجر

 • افتتاح حسینیه یادمان شهدای عملیات مطلع الفجر

  افتتاح حسینیه یادمان شهدای عملیات مطلع الفجر

 • افتتاح حسینیه یادمان شهدای عملیات مطلع الفجر

  افتتاح حسینیه یادمان شهدای عملیات مطلع الفجر

 • افتتاح حسینیه یادمان شهدای عملیات مطلع الفجر

  افتتاح حسینیه یادمان شهدای عملیات مطلع الفجر

نام شما

آدرس ايميل شما