۰
تاریخ انتشار
يکشنبه ۲۱ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۲۰
کد مطلب : ۷۹۲۰

راز و نیاز زائران یادمان شهدای عملیات مطلع الفجر در روز عرفه

عکاس: رسول سخن پرو
 • راز و نیاز زائران یادمان شهدای عملیات مطلع الفجر در روز عرفه

  راز و نیاز زائران یادمان شهدای عملیات مطلع الفجر در روز عرفه

 • راز و نیاز زائران یادمان شهدای عملیات مطلع الفجر در روز عرفه

  راز و نیاز زائران یادمان شهدای عملیات مطلع الفجر در روز عرفه

 • راز و نیاز زائران یادمان شهدای عملیات مطلع الفجر در روز عرفه

  راز و نیاز زائران یادمان شهدای عملیات مطلع الفجر در روز عرفه

 • راز و نیاز زائران یادمان شهدای عملیات مطلع الفجر در روز عرفه

  راز و نیاز زائران یادمان شهدای عملیات مطلع الفجر در روز عرفه

 • راز و نیاز زائران یادمان شهدای عملیات مطلع الفجر در روز عرفه

  راز و نیاز زائران یادمان شهدای عملیات مطلع الفجر در روز عرفه

 • راز و نیاز زائران یادمان شهدای عملیات مطلع الفجر در روز عرفه

  راز و نیاز زائران یادمان شهدای عملیات مطلع الفجر در روز عرفه

 • راز و نیاز زائران یادمان شهدای عملیات مطلع الفجر در روز عرفه

  راز و نیاز زائران یادمان شهدای عملیات مطلع الفجر در روز عرفه

 • راز و نیاز زائران یادمان شهدای عملیات مطلع الفجر در روز عرفه

  راز و نیاز زائران یادمان شهدای عملیات مطلع الفجر در روز عرفه

 • راز و نیاز زائران یادمان شهدای عملیات مطلع الفجر در روز عرفه

  راز و نیاز زائران یادمان شهدای عملیات مطلع الفجر در روز عرفه

نام شما

آدرس ايميل شما