۰
تاریخ انتشار
جمعه ۲۹ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۱:۰۱
کد مطلب : ۷۸۳۶

گزارش تصویری/ بازدید رئیس ستاد راهیان نور حوزه های علمیه های کشور از مناطق عملیاتی غرب و شمالغرب کشور

عکاس: سید محمدتقی روحانی نیا
 • بازدید رئیس ستاد راهیان نور حوزه های علمیه های کشور از مناطق عملیاتی غرب و شمالغرب کشور

  بازدید رئیس ستاد راهیان نور حوزه های علمیه های کشور از مناطق عملیاتی غرب و شمالغرب کشور

 • بازدید رئیس ستاد راهیان نور حوزه های علمیه های کشور از مناطق عملیاتی غرب و شمالغرب کشور

  بازدید رئیس ستاد راهیان نور حوزه های علمیه های کشور از مناطق عملیاتی غرب و شمالغرب کشور

 • بازدید رئیس ستاد راهیان نور حوزه های علمیه های کشور از مناطق عملیاتی غرب و شمالغرب کشور

  بازدید رئیس ستاد راهیان نور حوزه های علمیه های کشور از مناطق عملیاتی غرب و شمالغرب کشور

 • بازدید رئیس ستاد راهیان نور حوزه های علمیه های کشور از مناطق عملیاتی غرب و شمالغرب کشور

  بازدید رئیس ستاد راهیان نور حوزه های علمیه های کشور از مناطق عملیاتی غرب و شمالغرب کشور

 • بازدید رئیس ستاد راهیان نور حوزه های علمیه های کشور از مناطق عملیاتی غرب و شمالغرب کشور

  بازدید رئیس ستاد راهیان نور حوزه های علمیه های کشور از مناطق عملیاتی غرب و شمالغرب کشور

 • بازدید رئیس ستاد راهیان نور حوزه های علمیه های کشور از مناطق عملیاتی غرب و شمالغرب کشور

  بازدید رئیس ستاد راهیان نور حوزه های علمیه های کشور از مناطق عملیاتی غرب و شمالغرب کشور

 • بازدید رئیس ستاد راهیان نور حوزه های علمیه های کشور از مناطق عملیاتی غرب و شمالغرب کشور

  بازدید رئیس ستاد راهیان نور حوزه های علمیه های کشور از مناطق عملیاتی غرب و شمالغرب کشور

 • بازدید رئیس ستاد راهیان نور حوزه های علمیه های کشور از مناطق عملیاتی غرب و شمالغرب کشور

  بازدید رئیس ستاد راهیان نور حوزه های علمیه های کشور از مناطق عملیاتی غرب و شمالغرب کشور

نام شما

آدرس ايميل شما