۰
تاریخ انتشار
دوشنبه ۱ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۰۷
کد مطلب : ۷۸۳۲

گزارش تصویری/ افتتاحیه دوره چهارم خبرنگاران جهاد رسانه ای شهید رهبر

عکاس: نوید سیدمرادی
 • افتتاحیه دوره چهارم خبرنگاران جهاد رسانه ای شهید رهبر

  افتتاحیه دوره چهارم خبرنگاران جهاد رسانه ای شهید رهبر

 • افتتاحیه دوره چهارم خبرنگاران جهاد رسانه ای شهید رهبر

  افتتاحیه دوره چهارم خبرنگاران جهاد رسانه ای شهید رهبر

 • افتتاحیه دوره چهارم خبرنگاران جهاد رسانه ای شهید رهبر

  افتتاحیه دوره چهارم خبرنگاران جهاد رسانه ای شهید رهبر

 • افتتاحیه دوره چهارم خبرنگاران جهاد رسانه ای شهید رهبر

  افتتاحیه دوره چهارم خبرنگاران جهاد رسانه ای شهید رهبر

 • افتتاحیه دوره چهارم خبرنگاران جهاد رسانه ای شهید رهبر

  افتتاحیه دوره چهارم خبرنگاران جهاد رسانه ای شهید رهبر

 • افتتاحیه دوره چهارم خبرنگاران جهاد رسانه ای شهید رهبر

  افتتاحیه دوره چهارم خبرنگاران جهاد رسانه ای شهید رهبر

 • افتتاحیه دوره چهارم خبرنگاران جهاد رسانه ای شهید رهبر

  افتتاحیه دوره چهارم خبرنگاران جهاد رسانه ای شهید رهبر

 • افتتاحیه دوره چهارم خبرنگاران جهاد رسانه ای شهید رهبر

  افتتاحیه دوره چهارم خبرنگاران جهاد رسانه ای شهید رهبر

 • افتتاحیه دوره چهارم خبرنگاران جهاد رسانه ای شهید رهبر

  افتتاحیه دوره چهارم خبرنگاران جهاد رسانه ای شهید رهبر

نام شما

آدرس ايميل شما