۱
۰
تاریخ انتشار
سه شنبه ۱ تير ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۱۰
کد مطلب : ۷۴۶۳

گزارش تصویری/ نشست ماهانه کمیته تخصصی راویان راهیان نور کشور

 • نشست ماهانه کمیته تخصصی راویان راهیان نور کشور

  نشست ماهانه کمیته تخصصی راویان راهیان نور کشور

 • نشست ماهانه کمیته تخصصی راویان راهیان نور کشور

  نشست ماهانه کمیته تخصصی راویان راهیان نور کشور

 • نشست ماهانه کمیته تخصصی راویان راهیان نور کشور

  نشست ماهانه کمیته تخصصی راویان راهیان نور کشور

 • نشست ماهانه کمیته تخصصی راویان راهیان نور کشور

  نشست ماهانه کمیته تخصصی راویان راهیان نور کشور

 • نشست ماهانه کمیته تخصصی راویان راهیان نور کشور

  نشست ماهانه کمیته تخصصی راویان راهیان نور کشور

 • نشست ماهانه کمیته تخصصی راویان راهیان نور کشور

  نشست ماهانه کمیته تخصصی راویان راهیان نور کشور

 • نشست ماهانه کمیته تخصصی راویان راهیان نور کشور

  نشست ماهانه کمیته تخصصی راویان راهیان نور کشور

 • نشست ماهانه کمیته تخصصی راویان راهیان نور کشور

  نشست ماهانه کمیته تخصصی راویان راهیان نور کشور

 • نشست ماهانه کمیته تخصصی راویان راهیان نور کشور

  نشست ماهانه کمیته تخصصی راویان راهیان نور کشور

 • نشست ماهانه کمیته تخصصی راویان راهیان نور کشور

  نشست ماهانه کمیته تخصصی راویان راهیان نور کشور

 • نشست ماهانه کمیته تخصصی راویان راهیان نور کشور

  نشست ماهانه کمیته تخصصی راویان راهیان نور کشور

 • نشست ماهانه کمیته تخصصی راویان راهیان نور کشور

  نشست ماهانه کمیته تخصصی راویان راهیان نور کشور

 • نشست ماهانه کمیته تخصصی راویان راهیان نور کشور

  نشست ماهانه کمیته تخصصی راویان راهیان نور کشور

 • نشست ماهانه کمیته تخصصی راویان راهیان نور کشور

  نشست ماهانه کمیته تخصصی راویان راهیان نور کشور

 • نشست ماهانه کمیته تخصصی راویان راهیان نور کشور

  نشست ماهانه کمیته تخصصی راویان راهیان نور کشور

 • نشست ماهانه کمیته تخصصی راویان راهیان نور کشور

  نشست ماهانه کمیته تخصصی راویان راهیان نور کشور

 • نشست ماهانه کمیته تخصصی راویان راهیان نور کشور

  نشست ماهانه کمیته تخصصی راویان راهیان نور کشور

نام شما

آدرس ايميل شما

گودرزی
Romania
سلام
ممنونم. تصاویری که گذاشته اید بسیار زیبا و دلرباست
البته مطالب زیباتر...
سلام بر ترکش های به جا مانده بر ساختمان های دلشکسته ی ابوذر که با بغضی در گلو خاطرات خنده بسیجیان عاشقش را مرور می کند!
اردوگاه راهیان نور شهید مسعودیان- جهاد رسانه ای شهید رهبر- انسانی آسمانی از جنس فرشتگان.
یادمان شهدای هویزه- جهاد رسانه شهید رهبر- وقتی به راه افتادم،گروهک ها در مسیر بودند و با پرتاب نارنجک یک به یک کشته شدند، من هم از ترکش های نارنجک بی نصیب نماندم. پا و صورتم مجروح شد و گویا خون در بدنم جریان نداشت ، کفشم پر از خون شده بود.