۰
تاریخ انتشار
شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۱:۱۶
کد مطلب : ۷۳۱۶

گزارش تصویری/ دومین یادواره شهید ابراهیم هادی و جوانان شهید گردان های کمیل و حنظله

عکاس: سیدسجاد خیرخواه
 • دومین یادواره شهید ابراهیم هادی و جوانان شهید گردان های کمیل و حنظله

  دومین یادواره شهید ابراهیم هادی و جوانان شهید گردان های کمیل و حنظله

 • دومین یادواره شهید ابراهیم هادی و جوانان شهید گردان های کمیل و حنظله

  دومین یادواره شهید ابراهیم هادی و جوانان شهید گردان های کمیل و حنظله

 • دومین یادواره شهید ابراهیم هادی و جوانان شهید گردان های کمیل و حنظله

  دومین یادواره شهید ابراهیم هادی و جوانان شهید گردان های کمیل و حنظله

 • دومین یادواره شهید ابراهیم هادی و جوانان شهید گردان های کمیل و حنظله

  دومین یادواره شهید ابراهیم هادی و جوانان شهید گردان های کمیل و حنظله

 • دومین یادواره شهید ابراهیم هادی و جوانان شهید گردان های کمیل و حنظله

  دومین یادواره شهید ابراهیم هادی و جوانان شهید گردان های کمیل و حنظله

 • دومین یادواره شهید ابراهیم هادی و جوانان شهید گردان های کمیل و حنظله

  دومین یادواره شهید ابراهیم هادی و جوانان شهید گردان های کمیل و حنظله

 • دومین یادواره شهید ابراهیم هادی و جوانان شهید گردان های کمیل و حنظله

  دومین یادواره شهید ابراهیم هادی و جوانان شهید گردان های کمیل و حنظله

 • دومین یادواره شهید ابراهیم هادی و جوانان شهید گردان های کمیل و حنظله

  دومین یادواره شهید ابراهیم هادی و جوانان شهید گردان های کمیل و حنظله

 • دومین یادواره شهید ابراهیم هادی و جوانان شهید گردان های کمیل و حنظله

  دومین یادواره شهید ابراهیم هادی و جوانان شهید گردان های کمیل و حنظله

 • دومین یادواره شهید ابراهیم هادی و جوانان شهید گردان های کمیل و حنظله

  دومین یادواره شهید ابراهیم هادی و جوانان شهید گردان های کمیل و حنظله

 • دومین یادواره شهید ابراهیم هادی و جوانان شهید گردان های کمیل و حنظله

  دومین یادواره شهید ابراهیم هادی و جوانان شهید گردان های کمیل و حنظله

 • دومین یادواره شهید ابراهیم هادی و جوانان شهید گردان های کمیل و حنظله

  دومین یادواره شهید ابراهیم هادی و جوانان شهید گردان های کمیل و حنظله

 • دومین یادواره شهید ابراهیم هادی و جوانان شهید گردان های کمیل و حنظله

  دومین یادواره شهید ابراهیم هادی و جوانان شهید گردان های کمیل و حنظله

 • دومین یادواره شهید ابراهیم هادی و جوانان شهید گردان های کمیل و حنظله

  دومین یادواره شهید ابراهیم هادی و جوانان شهید گردان های کمیل و حنظله

 • دومین یادواره شهید ابراهیم هادی و جوانان شهید گردان های کمیل و حنظله

  دومین یادواره شهید ابراهیم هادی و جوانان شهید گردان های کمیل و حنظله

 • دومین یادواره شهید ابراهیم هادی و جوانان شهید گردان های کمیل و حنظله

  دومین یادواره شهید ابراهیم هادی و جوانان شهید گردان های کمیل و حنظله

 • دومین یادواره شهید ابراهیم هادی و جوانان شهید گردان های کمیل و حنظله

  دومین یادواره شهید ابراهیم هادی و جوانان شهید گردان های کمیل و حنظله

 • دومین یادواره شهید ابراهیم هادی و جوانان شهید گردان های کمیل و حنظله

  دومین یادواره شهید ابراهیم هادی و جوانان شهید گردان های کمیل و حنظله

 • دومین یادواره شهید ابراهیم هادی و جوانان شهید گردان های کمیل و حنظله

  دومین یادواره شهید ابراهیم هادی و جوانان شهید گردان های کمیل و حنظله

نام شما

آدرس ايميل شما