۰
تاریخ انتشار
شنبه ۷ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۱۷
کد مطلب : ۶۰۸۸

گزارش تصویری/ حضور زائرین اربعین حسینی در منطقه عملیاتی شلمچه

عکاس: مهدی احمد زاده
 • حضور زائرین اربعین حسینی در منطقه عملیاتی شلمچه

  حضور زائرین اربعین حسینی در منطقه عملیاتی شلمچه

 • حضور زائرین اربعین حسینی در منطقه عملیاتی شلمچه

  حضور زائرین اربعین حسینی در منطقه عملیاتی شلمچه

 • حضور زائرین اربعین حسینی در منطقه عملیاتی شلمچه

  حضور زائرین اربعین حسینی در منطقه عملیاتی شلمچه

 • حضور زائرین اربعین حسینی در منطقه عملیاتی شلمچه

  حضور زائرین اربعین حسینی در منطقه عملیاتی شلمچه

 • حضور زائرین اربعین حسینی در منطقه عملیاتی شلمچه

  حضور زائرین اربعین حسینی در منطقه عملیاتی شلمچه

 • حضور زائرین اربعین حسینی در منطقه عملیاتی شلمچه

  حضور زائرین اربعین حسینی در منطقه عملیاتی شلمچه

 • حضور زائرین اربعین حسینی در منطقه عملیاتی شلمچه

  حضور زائرین اربعین حسینی در منطقه عملیاتی شلمچه

 • حضور زائرین اربعین حسینی در منطقه عملیاتی شلمچه

  حضور زائرین اربعین حسینی در منطقه عملیاتی شلمچه

 • حضور زائرین اربعین حسینی در منطقه عملیاتی شلمچه

  حضور زائرین اربعین حسینی در منطقه عملیاتی شلمچه

 • حضور زائرین اربعین حسینی در منطقه عملیاتی شلمچه

  حضور زائرین اربعین حسینی در منطقه عملیاتی شلمچه

 • حضور زائرین اربعین حسینی در منطقه عملیاتی شلمچه

  حضور زائرین اربعین حسینی در منطقه عملیاتی شلمچه

 • حضور زائرین اربعین حسینی در منطقه عملیاتی شلمچه

  حضور زائرین اربعین حسینی در منطقه عملیاتی شلمچه

 • حضور زائرین اربعین حسینی در منطقه عملیاتی شلمچه

  حضور زائرین اربعین حسینی در منطقه عملیاتی شلمچه

 • حضور زائرین اربعین حسینی در منطقه عملیاتی شلمچه

  حضور زائرین اربعین حسینی در منطقه عملیاتی شلمچه

 • حضور زائرین اربعین حسینی در منطقه عملیاتی شلمچه

  حضور زائرین اربعین حسینی در منطقه عملیاتی شلمچه

نام شما

آدرس ايميل شما