۰
تاریخ انتشار
دوشنبه ۴ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۰۲:۲۲
کد مطلب : ۶۰۰۹

گزارش تصویری/ سوگواری زائرین شهیدان در مراسم ظهر عاشورای فکه 1394

عکاس: دانیال درویشی
 • سوگواری زائرین شهیدان در مراسم ظهر عاشورای فکه 1394

  سوگواری زائرین شهیدان در مراسم ظهر عاشورای فکه 1394

 • سوگواری زائرین شهیدان در مراسم ظهر عاشورای فکه 1394

  سوگواری زائرین شهیدان در مراسم ظهر عاشورای فکه 1394

 • سوگواری زائرین شهیدان در مراسم ظهر عاشورای فکه 1394

  سوگواری زائرین شهیدان در مراسم ظهر عاشورای فکه 1394

 • سوگواری زائرین شهیدان در مراسم ظهر عاشورای فکه 1394

  سوگواری زائرین شهیدان در مراسم ظهر عاشورای فکه 1394

 • سوگواری زائرین شهیدان در مراسم ظهر عاشورای فکه 1394

  سوگواری زائرین شهیدان در مراسم ظهر عاشورای فکه 1394

 • سوگواری زائرین شهیدان در مراسم ظهر عاشورای فکه 1394

  سوگواری زائرین شهیدان در مراسم ظهر عاشورای فکه 1394

 • سوگواری زائرین شهیدان در مراسم ظهر عاشورای فکه 1394

  سوگواری زائرین شهیدان در مراسم ظهر عاشورای فکه 1394

 • سوگواری زائرین شهیدان در مراسم ظهر عاشورای فکه 1394

  سوگواری زائرین شهیدان در مراسم ظهر عاشورای فکه 1394

 • سوگواری زائرین شهیدان در مراسم ظهر عاشورای فکه 1394

  سوگواری زائرین شهیدان در مراسم ظهر عاشورای فکه 1394

 • سوگواری زائرین شهیدان در مراسم ظهر عاشورای فکه 1394

  سوگواری زائرین شهیدان در مراسم ظهر عاشورای فکه 1394

 • سوگواری زائرین شهیدان در مراسم ظهر عاشورای فکه 1394

  سوگواری زائرین شهیدان در مراسم ظهر عاشورای فکه 1394

 • سوگواری زائرین شهیدان در مراسم ظهر عاشورای فکه 1394

  سوگواری زائرین شهیدان در مراسم ظهر عاشورای فکه 1394

 • سوگواری زائرین شهیدان در مراسم ظهر عاشورای فکه 1394

  سوگواری زائرین شهیدان در مراسم ظهر عاشورای فکه 1394

 • سوگواری زائرین شهیدان در مراسم ظهر عاشورای فکه 1394

  سوگواری زائرین شهیدان در مراسم ظهر عاشورای فکه 1394

 • سوگواری زائرین شهیدان در مراسم ظهر عاشورای فکه 1394

  سوگواری زائرین شهیدان در مراسم ظهر عاشورای فکه 1394

 • سوگواری زائرین شهیدان در مراسم ظهر عاشورای فکه 1394

  سوگواری زائرین شهیدان در مراسم ظهر عاشورای فکه 1394

 • سوگواری زائرین شهیدان در مراسم ظهر عاشورای فکه 1394

  سوگواری زائرین شهیدان در مراسم ظهر عاشورای فکه 1394

 • سوگواری زائرین شهیدان در مراسم ظهر عاشورای فکه 1394

  سوگواری زائرین شهیدان در مراسم ظهر عاشورای فکه 1394

 • سوگواری زائرین شهیدان در مراسم ظهر عاشورای فکه 1394

  سوگواری زائرین شهیدان در مراسم ظهر عاشورای فکه 1394

 • سوگواری زائرین شهیدان در مراسم ظهر عاشورای فکه 1394

  سوگواری زائرین شهیدان در مراسم ظهر عاشورای فکه 1394

 • سوگواری زائرین شهیدان در مراسم ظهر عاشورای فکه 1394

  سوگواری زائرین شهیدان در مراسم ظهر عاشورای فکه 1394

نام شما

آدرس ايميل شما