۰
تاریخ انتشار
يکشنبه ۵ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۰۰:۵۸
کد مطلب : ۵۹۴۳

گزارش تصویری/ جشنواره و نمایشگاه تخصصی مشارکت ملی گردشگری

 • جشنواره و نمایشگاه تخصصی مشارکت ملی گردشگری

  جشنواره و نمایشگاه تخصصی مشارکت ملی گردشگری

 • جشنواره و نمایشگاه تخصصی مشارکت ملی گردشگری

  جشنواره و نمایشگاه تخصصی مشارکت ملی گردشگری

 • جشنواره و نمایشگاه تخصصی مشارکت ملی گردشگری

  جشنواره و نمایشگاه تخصصی مشارکت ملی گردشگری

 • جشنواره و نمایشگاه تخصصی مشارکت ملی گردشگری

  جشنواره و نمایشگاه تخصصی مشارکت ملی گردشگری

 • جشنواره و نمایشگاه تخصصی مشارکت ملی گردشگری

  جشنواره و نمایشگاه تخصصی مشارکت ملی گردشگری

 • جشنواره و نمایشگاه تخصصی مشارکت ملی گردشگری

  جشنواره و نمایشگاه تخصصی مشارکت ملی گردشگری

 • جشنواره و نمایشگاه تخصصی مشارکت ملی گردشگری

  جشنواره و نمایشگاه تخصصی مشارکت ملی گردشگری

 • جشنواره و نمایشگاه تخصصی مشارکت ملی گردشگری

  جشنواره و نمایشگاه تخصصی مشارکت ملی گردشگری

 • جشنواره و نمایشگاه تخصصی مشارکت ملی گردشگری

  جشنواره و نمایشگاه تخصصی مشارکت ملی گردشگری

 • جشنواره و نمایشگاه تخصصی مشارکت ملی گردشگری

  جشنواره و نمایشگاه تخصصی مشارکت ملی گردشگری

 • جشنواره و نمایشگاه تخصصی مشارکت ملی گردشگری

  جشنواره و نمایشگاه تخصصی مشارکت ملی گردشگری

 • جشنواره و نمایشگاه تخصصی مشارکت ملی گردشگری

  جشنواره و نمایشگاه تخصصی مشارکت ملی گردشگری

نام شما

آدرس ايميل شما

یادمان شهدای هویزه- جهاد رسانه شهید رهبر- وقتی به راه افتادم،گروهک ها در مسیر بودند و با پرتاب نارنجک یک به یک کشته شدند، من هم از ترکش های نارنجک بی نصیب نماندم. پا و صورتم مجروح شد و گویا خون در بدنم جریان نداشت ، کفشم پر از خون شده بود.
جهاد رسانه ای شهید رهبر- آن باد که آغشته به بوی نفس توست از کوچه ما کاش گذر داشته باشد.