کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

گزارش تصویری:

بازگشت نخستین گروه آزادگان به مهین - سال 69

26 مرداد 1397 ساعت 10:51

سنندج - جهاد رسانه ای شهید رهبر - «آزادگان» آمدند همان طور که رفته بودند؛ دلیر و مقاوم، مردان قبیله غیرت که گنجینه‌های ارزشمندی هستند که در درون آن‌ها فرهنگ انسان ساز، صبوری و مقاومت دوره اسارت نهفته است.کد مطلب: 12739

آدرس مطلب :
http://www.rahianenoor.com/fa/gallery/12739/1/بازگشت-نخستین-گروه-آزادگان-مهین-سال-69

راهيان نور
  http://www.rahianenoor.com