۰
تاریخ انتشار
چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۳۱
کد مطلب : ۱۱۲۸۲
گزارش تصویری؛

نشست کمیته تخصصی امور بین الملل ستاد مرکزی راهیان نور کشور

 • نشست کمیته تخصصی امور بین الملل ستاد مرکزی راهیان نور کشور

  نشست کمیته تخصصی امور بین الملل ستاد مرکزی راهیان نور کشور

 • نشست کمیته تخصصی امور بین الملل ستاد مرکزی راهیان نور کشور

  نشست کمیته تخصصی امور بین الملل ستاد مرکزی راهیان نور کشور

 • نشست کمیته تخصصی امور بین الملل ستاد مرکزی راهیان نور کشور

  نشست کمیته تخصصی امور بین الملل ستاد مرکزی راهیان نور کشور

 • نشست کمیته تخصصی امور بین الملل ستاد مرکزی راهیان نور کشور

  نشست کمیته تخصصی امور بین الملل ستاد مرکزی راهیان نور کشور

 • نشست کمیته تخصصی امور بین الملل ستاد مرکزی راهیان نور کشور

  نشست کمیته تخصصی امور بین الملل ستاد مرکزی راهیان نور کشور

 • نشست کمیته تخصصی امور بین الملل ستاد مرکزی راهیان نور کشور

  نشست کمیته تخصصی امور بین الملل ستاد مرکزی راهیان نور کشور

 • نشست کمیته تخصصی امور بین الملل ستاد مرکزی راهیان نور کشور

  نشست کمیته تخصصی امور بین الملل ستاد مرکزی راهیان نور کشور

 • نشست کمیته تخصصی امور بین الملل ستاد مرکزی راهیان نور کشور

  نشست کمیته تخصصی امور بین الملل ستاد مرکزی راهیان نور کشور

 • نشست کمیته تخصصی امور بین الملل ستاد مرکزی راهیان نور کشور

  نشست کمیته تخصصی امور بین الملل ستاد مرکزی راهیان نور کشور

 • نشست کمیته تخصصی امور بین الملل ستاد مرکزی راهیان نور کشور

  نشست کمیته تخصصی امور بین الملل ستاد مرکزی راهیان نور کشور

 • نشست کمیته تخصصی امور بین الملل ستاد مرکزی راهیان نور کشور

  نشست کمیته تخصصی امور بین الملل ستاد مرکزی راهیان نور کشور

 • نشست کمیته تخصصی امور بین الملل ستاد مرکزی راهیان نور کشور

  نشست کمیته تخصصی امور بین الملل ستاد مرکزی راهیان نور کشور

نام شما

آدرس ايميل شما

یادمان شهدای هویزه- جهاد رسانه شهید رهبر- وقتی به راه افتادم،گروهک ها در مسیر بودند و با پرتاب نارنجک یک به یک کشته شدند، من هم از ترکش های نارنجک بی نصیب نماندم. پا و صورتم مجروح شد و گویا خون در بدنم جریان نداشت ، کفشم پر از خون شده بود.
جهاد رسانه ای شهید رهبر- آن باد که آغشته به بوی نفس توست از کوچه ما کاش گذر داشته باشد.