۰
تاریخ انتشار
سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۱۱
کد مطلب : ۱۱۲۷۲

گزارش تصویری/ نشست کمیته زائرین و کاروان های ستاد مرکزی راهیان نور کشور

 • نشست کمیته زائرین و کاروان های ستاد مرکزی راهیان نور کشور

  نشست کمیته زائرین و کاروان های ستاد مرکزی راهیان نور کشور

 • نشست کمیته زائرین و کاروان های ستاد مرکزی راهیان نور کشور

  نشست کمیته زائرین و کاروان های ستاد مرکزی راهیان نور کشور

 • نشست کمیته زائرین و کاروان های ستاد مرکزی راهیان نور کشور

  نشست کمیته زائرین و کاروان های ستاد مرکزی راهیان نور کشور

 • نشست کمیته زائرین و کاروان های ستاد مرکزی راهیان نور کشور

  نشست کمیته زائرین و کاروان های ستاد مرکزی راهیان نور کشور

 • نشست کمیته زائرین و کاروان های ستاد مرکزی راهیان نور کشور

  نشست کمیته زائرین و کاروان های ستاد مرکزی راهیان نور کشور

 • نشست کمیته زائرین و کاروان های ستاد مرکزی راهیان نور کشور

  نشست کمیته زائرین و کاروان های ستاد مرکزی راهیان نور کشور

 • نشست کمیته زائرین و کاروان های ستاد مرکزی راهیان نور کشور

  نشست کمیته زائرین و کاروان های ستاد مرکزی راهیان نور کشور

 • نشست کمیته زائرین و کاروان های ستاد مرکزی راهیان نور کشور

  نشست کمیته زائرین و کاروان های ستاد مرکزی راهیان نور کشور

 • نشست کمیته زائرین و کاروان های ستاد مرکزی راهیان نور کشور

  نشست کمیته زائرین و کاروان های ستاد مرکزی راهیان نور کشور

نام شما

آدرس ايميل شما

یادمان شهدای هویزه- جهاد رسانه شهید رهبر- وقتی به راه افتادم،گروهک ها در مسیر بودند و با پرتاب نارنجک یک به یک کشته شدند، من هم از ترکش های نارنجک بی نصیب نماندم. پا و صورتم مجروح شد و گویا خون در بدنم جریان نداشت ، کفشم پر از خون شده بود.
جهاد رسانه ای شهید رهبر- آن باد که آغشته به بوی نفس توست از کوچه ما کاش گذر داشته باشد.