۰
تاریخ انتشار
سه شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۱۸
کد مطلب : ۱۱۲۶۴

گزارش تصویری/نشست تخصصی مسئولین خادمین راهیان نور جنوب کشور

 • نشست تخصصی مسئولین خادمین راهیان نور جنوب کشور

  نشست تخصصی مسئولین خادمین راهیان نور جنوب کشور

 • نشست تخصصی مسئولین خادمین راهیان نور جنوب

  نشست تخصصی مسئولین خادمین راهیان نور جنوب

 • نشست تخصصی مسئولین خادمین راهیان نور جنوب

  نشست تخصصی مسئولین خادمین راهیان نور جنوب

 • نشست تخصصی مسئولین خادمین راهیان نور

  نشست تخصصی مسئولین خادمین راهیان نور

 • نشست تخصصی مسئولین خادمین راهیان نور

  نشست تخصصی مسئولین خادمین راهیان نور

 • نشست تخصصی مسئولین خادمین راهیان نور

  نشست تخصصی مسئولین خادمین راهیان نور

 • نشست تخصصی مسئولین خادمین راهیان نور جنوب کشور

  نشست تخصصی مسئولین خادمین راهیان نور جنوب کشور

 • نشست تخصصی مسئولین خادمین راهیان نور جنوب کشور

  نشست تخصصی مسئولین خادمین راهیان نور جنوب کشور

 • نشست تخصصی مسئولین خادمین راهیان نور جنوب کشور

  نشست تخصصی مسئولین خادمین راهیان نور جنوب کشور

 • نشست تخصصی مسئولین خادمین راهیان نور جنوب کشور

  نشست تخصصی مسئولین خادمین راهیان نور جنوب کشور

 • نشست تخصصی مسئولین خادمین راهیان نور جنوب کشور

  نشست تخصصی مسئولین خادمین راهیان نور جنوب کشور

 • نشست تخصصی مسئولین خادمین راهیان نور جنوب کشور

  نشست تخصصی مسئولین خادمین راهیان نور جنوب کشور

نام شما

آدرس ايميل شما

یادمان شهدای هویزه- جهاد رسانه شهید رهبر- وقتی به راه افتادم،گروهک ها در مسیر بودند و با پرتاب نارنجک یک به یک کشته شدند، من هم از ترکش های نارنجک بی نصیب نماندم. پا و صورتم مجروح شد و گویا خون در بدنم جریان نداشت ، کفشم پر از خون شده بود.
جهاد رسانه ای شهید رهبر- آن باد که آغشته به بوی نفس توست از کوچه ما کاش گذر داشته باشد.