۰
تاریخ انتشار
چهارشنبه ۶ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۴۱
کد مطلب : ۱۱۲۱۸
عکاسِِِِِ: مسعود نصرالهیِ

نشست تخصصی فرماندهان مرزبانی و دریابانی استان های میزبان راهیان نور

نام شما

آدرس ايميل شما

اردوگاه راهیان نور شهید مسعودیان- جهاد رسانه ای شهید رهبر- انسانی آسمانی از جنس فرشتگان.
یادمان شهدای هویزه- جهاد رسانه شهید رهبر- وقتی به راه افتادم،گروهک ها در مسیر بودند و با پرتاب نارنجک یک به یک کشته شدند، من هم از ترکش های نارنجک بی نصیب نماندم. پا و صورتم مجروح شد و گویا خون در بدنم جریان نداشت ، کفشم پر از خون شده بود.