عکاس جهاد رسانه ای شهید رهبر:

گزارش تصویری/ حضور فرماندار مریوان در مرکز رسانه ای شهید رهبر

عکاس: محمد رهنما

21 مرداد 1396 ساعت 17:07

سنندج - جهاد رسانه ای شهید رهبر، محمد شفیعی فرماندار مریوان با حضور در مرکز رسانه ای شهید رهبر با خبرنگاران راهیان نور به گفت و گو پرداخت.کد مطلب: 10633

آدرس مطلب: http://www.rahianenoor.com/fa/gallery/10633/1/گزارش-تصویری-حضور-فرماندار-مریوان-مرکز-رسانه-شهید-رهبر

راهيان نور
  http://www.rahianenoor.com