۰
تاریخ انتشار
جمعه ۳۰ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۰۲
کد مطلب : ۱۰۲۷۷
عکاس جهاد رسانه ای شهید رهبر:

گزارش تصویری/ بازدید زائرین راهیان نور از یادمان شهدای والفجر4

عکاس: محمدعلی هادی زاده
 • گزارش تصویری/ بازدید زائرین راهیان نور از یادمان شهدای والفجر4

  گزارش تصویری/ بازدید زائرین راهیان نور از یادمان شهدای والفجر4

 • گزارش تصویری/ بازدید زائرین راهیان نور از یادمان شهدای والفجر4

  گزارش تصویری/ بازدید زائرین راهیان نور از یادمان شهدای والفجر4

 • گزارش تصویری/ بازدید زائرین راهیان نور از یادمان شهدای والفجر4

  گزارش تصویری/ بازدید زائرین راهیان نور از یادمان شهدای والفجر4

 • گزارش تصویری/ بازدید زائرین راهیان نور از یادمان شهدای والفجر4

  گزارش تصویری/ بازدید زائرین راهیان نور از یادمان شهدای والفجر4

 • گزارش تصویری/ بازدید زائرین راهیان نور از یادمان شهدای والفجر4

  گزارش تصویری/ بازدید زائرین راهیان نور از یادمان شهدای والفجر4

 • گزارش تصویری/ بازدید زائرین راهیان نور از یادمان شهدای والفجر4

  گزارش تصویری/ بازدید زائرین راهیان نور از یادمان شهدای والفجر4

 • گزارش تصویری/ بازدید زائرین راهیان نور از یادمان شهدای والفجر4

  گزارش تصویری/ بازدید زائرین راهیان نور از یادمان شهدای والفجر4

 • گزارش تصویری/ بازدید زائرین راهیان نور از یادمان شهدای والفجر4

  گزارش تصویری/ بازدید زائرین راهیان نور از یادمان شهدای والفجر4

 • گزارش تصویری/ بازدید زائرین راهیان نور از یادمان شهدای والفجر4

  گزارش تصویری/ بازدید زائرین راهیان نور از یادمان شهدای والفجر4

 • گزارش تصویری/ بازدید زائرین راهیان نور از یادمان شهدای والفجر4

  گزارش تصویری/ بازدید زائرین راهیان نور از یادمان شهدای والفجر4

 • گزارش تصویری/ بازدید زائرین راهیان نور از یادمان شهدای والفجر4

  گزارش تصویری/ بازدید زائرین راهیان نور از یادمان شهدای والفجر4

 • گزارش تصویری/ بازدید زائرین راهیان نور از یادمان شهدای والفجر4

  گزارش تصویری/ بازدید زائرین راهیان نور از یادمان شهدای والفجر4

 • گزارش تصویری/ بازدید زائرین راهیان نور از یادمان شهدای والفجر4

  گزارش تصویری/ بازدید زائرین راهیان نور از یادمان شهدای والفجر4

نام شما

آدرس ايميل شما

یادمان شهدای هویزه- جهاد رسانه شهید رهبر- وقتی به راه افتادم،گروهک ها در مسیر بودند و با پرتاب نارنجک یک به یک کشته شدند، من هم از ترکش های نارنجک بی نصیب نماندم. پا و صورتم مجروح شد و گویا خون در بدنم جریان نداشت ، کفشم پر از خون شده بود.
جهاد رسانه ای شهید رهبر- آن باد که آغشته به بوی نفس توست از کوچه ما کاش گذر داشته باشد.