۰
تاریخ انتشار
جمعه ۳۰ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۳۸
کد مطلب : ۱۰۲۷۶
عکاس جهاد رسانه ای شهید رهبر:

گزارش تصویری/ بازدید زائرین راهیان نور از یادمان پاوه 2

عکاس : محمد معین ابراهیمی زاده
 • گزارش تصویری/ بازدید زائرین راهیان نور از یادمان پاوه2

  گزارش تصویری/ بازدید زائرین راهیان نور از یادمان پاوه2

 • گزارش تصویری/ بازدید زائرین راهیان نور از یادمان پاوه2

  گزارش تصویری/ بازدید زائرین راهیان نور از یادمان پاوه2

 • گزارش تصویری/ بازدید زائرین راهیان نور از یادمان پاوه2

  گزارش تصویری/ بازدید زائرین راهیان نور از یادمان پاوه2

 • گزارش تصویری/ بازدید زائرین راهیان نور از یادمان پاوه2

  گزارش تصویری/ بازدید زائرین راهیان نور از یادمان پاوه2

 • گزارش تصویری/ بازدید زائرین راهیان نور از یادمان پاوه2

  گزارش تصویری/ بازدید زائرین راهیان نور از یادمان پاوه2

 • گزارش تصویری/ بازدید زائرین راهیان نور از یادمان پاوه2

  گزارش تصویری/ بازدید زائرین راهیان نور از یادمان پاوه2

 • گزارش تصویری/ بازدید زائرین راهیان نور از یادمان پاوه2

  گزارش تصویری/ بازدید زائرین راهیان نور از یادمان پاوه2

 • گزارش تصویری/ بازدید زائرین راهیان نور از یادمان پاوه2

  گزارش تصویری/ بازدید زائرین راهیان نور از یادمان پاوه2

 • گزارش تصویری/ بازدید زائرین راهیان نور از یادمان پاوه2

  گزارش تصویری/ بازدید زائرین راهیان نور از یادمان پاوه2

 • گزارش تصویری/ بازدید زائرین راهیان نور از یادمان پاوه2

  گزارش تصویری/ بازدید زائرین راهیان نور از یادمان پاوه2

 • گزارش تصویری/ بازدید زائرین راهیان نور از یادمان پاوه2

  گزارش تصویری/ بازدید زائرین راهیان نور از یادمان پاوه2

نام شما

آدرس ايميل شما

یادمان شهدای هویزه- جهاد رسانه شهید رهبر- وقتی به راه افتادم،گروهک ها در مسیر بودند و با پرتاب نارنجک یک به یک کشته شدند، من هم از ترکش های نارنجک بی نصیب نماندم. پا و صورتم مجروح شد و گویا خون در بدنم جریان نداشت ، کفشم پر از خون شده بود.
جهاد رسانه ای شهید رهبر- آن باد که آغشته به بوی نفس توست از کوچه ما کاش گذر داشته باشد.