۰
تاریخ انتشار
دوشنبه ۲۶ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۳۰
کد مطلب : ۱۰۱۹۱
جهاد رسانه ای شهید رهبر:

تصاویر/ یادمان شهدای بازی دراز (کرمانشاه)

عکاس : زینب سعیدی
 • تصاویر/ یادمان شهدای بازی دراز (کرمانشاه)

  تصاویر/ یادمان شهدای بازی دراز (کرمانشاه)

 • تصاویر/ یادمان شهدای بازی دراز (کرمانشاه)

  تصاویر/ یادمان شهدای بازی دراز (کرمانشاه)

 • تصاویر/ یادمان شهدای بازی دراز (کرمانشاه)

  تصاویر/ یادمان شهدای بازی دراز (کرمانشاه)

 • تصاویر/ یادمان شهدای بازی دراز (کرمانشاه)

  تصاویر/ یادمان شهدای بازی دراز (کرمانشاه)

 • تصاویر/ یادمان شهدای بازی دراز (کرمانشاه)

  تصاویر/ یادمان شهدای بازی دراز (کرمانشاه)

 • تصاویر/ یادمان شهدای بازی دراز (کرمانشاه)

  تصاویر/ یادمان شهدای بازی دراز (کرمانشاه)

 • تصاویر/ یادمان شهدای بازی دراز (کرمانشاه)

  تصاویر/ یادمان شهدای بازی دراز (کرمانشاه)

 • تصاویر/ یادمان شهدای بازی دراز (کرمانشاه)

  تصاویر/ یادمان شهدای بازی دراز (کرمانشاه)

 • تصاویر/ یادمان شهدای بازی دراز (کرمانشاه)

  تصاویر/ یادمان شهدای بازی دراز (کرمانشاه)

 • تصاویر/ یادمان شهدای بازی دراز (کرمانشاه)

  تصاویر/ یادمان شهدای بازی دراز (کرمانشاه)

 • تصاویر/ یادمان شهدای بازی دراز (کرمانشاه)

  تصاویر/ یادمان شهدای بازی دراز (کرمانشاه)

 • تصاویر/ یادمان شهدای بازی دراز (کرمانشاه)

  تصاویر/ یادمان شهدای بازی دراز (کرمانشاه)

 • تصاویر/ یادمان شهدای بازی دراز (کرمانشاه)

  تصاویر/ یادمان شهدای بازی دراز (کرمانشاه)

 • تصاویر/ یادمان شهدای بازی دراز (کرمانشاه)

  تصاویر/ یادمان شهدای بازی دراز (کرمانشاه)

 • تصاویر/ یادمان شهدای بازی دراز (کرمانشاه)

  تصاویر/ یادمان شهدای بازی دراز (کرمانشاه)

 • تصاویر/ یادمان شهدای بازی دراز (کرمانشاه)

  تصاویر/ یادمان شهدای بازی دراز (کرمانشاه)

نام شما

آدرس ايميل شما

اهالی باصفای « راهیان نور » سلام ! دلنوشته ها جایی است برای کسانی که فکر می کنند گفتگو درباره مسائل معنوی با دوستانی که آنها را ندیده و نشنیده اند و تنها در اینکه راهیان نوری هستند مشترکند می تواند به آنها برای رسیدنی عاشقانه تر و درکی زیباتر ...
یادمان شهدای هویزه- جهاد رسانه شهید رهبر- وقتی به راه افتادم،گروهک ها در مسیر بودند و با پرتاب نارنجک یک به یک کشته شدند، من هم از ترکش های نارنجک بی نصیب نماندم. پا و صورتم مجروح شد و گویا خون در بدنم جریان نداشت ، کفشم پر از خون شده بود.