راهیان نور شمال غرب کشور

بازدید خادمین شهدا از یادمان شهدای گمنام سنندج (باشگاه افسران)

عکاس : حامد الهایی سحر

25 تير 1396 ساعت 9:03کد مطلب: 10176

آدرس مطلب: http://www.rahianenoor.com/fa/gallery/10176/1/بازدید-خادمین-شهدا-یادمان-شهدای-گمنام-سنندج-باشگاه-افسران

راهيان نور
  http://www.rahianenoor.com