راهیان نور شمال غرب کشور

یادمان شهدای تپه الله اکبر (سنندج-کردستان)

عکاس : حامد الهایی سحر

24 تير 1396 ساعت 8:39کد مطلب: 10159

آدرس مطلب: http://www.rahianenoor.com/fa/gallery/10159/1/یادمان-شهدای-تپه-الله-اکبر-سنندج-کردستان

راهيان نور
  http://www.rahianenoor.com