فرهنگی
مروری بر زندگی نامه ماموستای شهید،  ملا شهاب الدین حسینی
۲۸ مرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۱۳
حضور دانش آموزان در راهیان نور ضروری است
۲۸ مرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۱۰
مروری بر زندگی نامه شهید ملا امین حیدری
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۳۰
مروری بر زندگی نامه شهید ملا عبدالکریم رسولی
۲۴ مرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۳۴
مروری بر زندگی نامه شهید ملا رشید ریحانی
۲۳ مرداد ۱۳۹۸ ۱۱:۵۵
مروری بر زندگی نامه شهید ملا صالح خسروی
۲۲ مرداد ۱۳۹۸ ۲۳:۲۰
مروری بر زندگی نامه ماموستای شهید، سید محمد سلمان حسینی
۲۲ مرداد ۱۳۹۸ ۱۲:۲۲
مروری بر زندگی نامه شهید ملا محمد داتوپر
۲۰ مرداد ۱۳۹۸ ۰۹:۴۱
نگاهی اجمالی به زندگی نامه و خاطرات شهید ابوالقاسم امیدی
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ ۲۰:۱۰
سنندج_جهاد رسانه‌ای شهید رهبر- رسانه‌ها نقش بسیار مهم در تنویر افکار عمومی ایفا می‌کنند و بر همین اساس باید برای همکاری مشترک رسانه‌ای میان جامعه اسلامی برنامه‌ریزی گسترده انجام شود.