۰
تاریخ انتشار
شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۲۲:۱۶
کد مطلب : ۵۹۴۶

پوستر/ سردار مجاهد شهید حاج حسین همدانی

کاری از مرکز چندرسانه ای ستاد مرکزی راهیان نور کشور
پوستر/ سردار مجاهد شهید حاج حسین همدانی
نام شما

آدرس ايميل شما

اردوگاه راهیان نور شهید مسعودیان- جهاد رسانه ای شهید رهبر- انسانی آسمانی از جنس فرشتگان.
یادمان شهدای هویزه- جهاد رسانه شهید رهبر- وقتی به راه افتادم،گروهک ها در مسیر بودند و با پرتاب نارنجک یک به یک کشته شدند، من هم از ترکش های نارنجک بی نصیب نماندم. پا و صورتم مجروح شد و گویا خون در بدنم جریان نداشت ، کفشم پر از خون شده بود.