دوره‌‌ی آموزشی شهید رهبر
اسامی گروه دوم برای شرکت در دوره‌ی آموزش تخصصی خادم خبرنگاری شهید رهبر
۲۴ بهمن ۱۴۰۱ ۱۵:۳۸
اسامی گروه اول برای شرکت در دوره‌ی آموزش تخصصی خادم خبرنگاری شهید رهبر
۶ بهمن ۱۴۰۱ ۰۰:۰۸
اطلاعیه شماره ۲ دوره آموزش تخصصی خادم خبرنگاری شهید غلام‌رضا رهبر
۵ بهمن ۱۴۰۱ ۰۹:۱۷
اطلاعیه شماره ۱ دوره آموزش تخصصی خادم خبرنگاری شهید غلام‌رضا رهبر
۲۴ دی ۱۴۰۱ ۱۶:۴۰
فراخوان ثبت‌نام اولین دوره آموزش تخصصی خادم خبرنگاری شهید رهبر  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۱ دی ۱۴۰۱ ۰۹:۴۷